Informator

Telefon Alarmowy : 112

Pogotowie Ratunkowe tel. 999 (karetka w okresie wakacji stacjonuje w Mielnie)

Straż Pożarna tel. 998

Policja tel. 997

Posterunek Mielno ul. B. Chrobrego 10 tel. (94) 342 98 21, (94) 342 98 31,

Straż Gminna w Mielnie, ul. B. Chrobrego tel. (94) 348 09 11

Urząd Gminy ul. B. Chrobrego 10 tel. (94) 345 98 30

Postój taksówek ul. B. Chrobrego (przy Urzędzie Gminy) tel. (94) 318 95 55

Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie tel. (94) 318 97 20

Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny w Unieściu  tel. (94) 318 97 50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie - Unieściu ul. 6 Marca 35 tel./fax.( 94) 316 62 58

Dom Pomocy Społecznej - Mielno, Ul. Spokojna 1/3 76-032 Mielno, tel.( 94) 347 66 95