Informacja turystyczna

Informacja Turystyczna Mielno, ul. Lechitów 23, tel./fax.  (94) 318 99 55

Informacja Turystyczna Mielno, ul. Chrobrego 3B, tel. 94 316 60 48

Postój taksówek Mielno, ul. B. Chrobrego (przy Urzędzie Gminy) tel. (94) 318 95 55

Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie tel. (94) 318 97 20